Ophtalmotilapia nasuta kipilli

Ophtalmotilapia nasuta mukosa

Ophtalmotilapia nasuta tiger