Xenotilapia bathyphilus blue neon

Xenotilapia bathyphilus isanga

Xenotilapia bathyphilus kekese

Xenotilapia batiphilus kigoma